२४ जुलैला काय घडणार ?; नासाने ‘Asteroid 2020 ND’ बद्दल दिला इशारा ४८ हजार...

0
२४ जुलैला काय घडणार ?; नासाने ‘Asteroid 2020 ND’ बद्दल दिला इशारा ◼️४८ हजार किमी प्रती तास वेगाने पृथ्वीजवळून जाणार लघुग्रह पृथ्वीसाठी धोकादायक ठरु शकणारा एक...